HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Başladı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu’nun da bileşenlerinden biri olduğu 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 12 Mayıs 2016 günü yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan'ın yapmış olduğu açılış konuşmasını haberin devamında bulabilirsiniz.

11:46 . 13 Mayıs 2016

İzmir Barosu’nun da bileşenlerinden biri olduğu 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 12 Mayıs 2016 günü yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

 

 

Meslektaşlarımızın da sunumlar gerçekleştireceği ve ayrıca yine İzmir Barosu tarafından Cumhuriyet savcıları, hakimler, avukatların izleyici olarak katılacakları ve İzmir Barosu stajyer avukatlarının düzenlediği bilişim hukuku farazi olay çalışması ve tartışmasının yapılacağı kurultayda Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan'ın yapmış olduğu açılış konuşmasını aşağıda okuyabilirsiniz.

 

Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Büyükşehir Başkan Vekili, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı, Değerli Meslektaşlarım ve Sayın Konuklar;

 

Türkiye Bilişim Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ve Baromuzun da katkısı ile bu yıl dördüncüsü yapılan, Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultay’ına hoş geldiniz. Değerli Bilişimcileri, Hukukçuları ve konukları saygı ile selamlıyorum.

 

Ülkemizde her geçen gün daha önemli bir sektör haline gelen bilgisayar ve bilişim teknolojisi, evlerimize, iş yerlerimize girmekle kalmamış, akıllı cep telefonları ve tabletlerle yaşamımızı, alışkanlıklarımızı değiştirmiştir. Bu değişim sağladığı olanaklarla, hayatımızı kolaylaştırması bir yana, çoğu kez bilişimle hukukun birbirine destek olmasını gerektirmiştir. Bu birlikteliğin en iyi örneklerinden biri olan bu kurultaya, güzel İzmir’imizde dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üç gün sürecek olan Kurultay’da Bilişim ve Bilişim Hukuku uzmanlarının teknolojik ve hukuki gelişmelerle ilgili olarak değerli katkılar sunacağı inancındayım.

 

Bu bağlamda dileğimiz, bu Kurultay sayesinde İzmir’in, ülkemizin ve dünyanın en önemli Bilişim ve Bilişim Hukuku merkezlerinden biri olmasına öncülük etmesidir.

 

Bilişim Teknolojisindeki yenilik ve gelişmeler, Bilişim Hukukunun dinamik hukuk alanlarından biri olmasını gerektirmekte, mevzuatımızda sürekli şekilde güncelleme yapmak mecburiyetini beraberinde getirmektedir. Yakın zamanda elektronik imza, e-ticaret, kayıtlı elektronik posta ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler bu gereksinimden kaynaklanmıştır.

 

Yeni yasalara rağmen, var olan hukuk kurallarının, değişen dünya koşullarına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi, diğer yandan çağımızın özgürlük anlayışına, ülkemizin gereksinimlerine daha uygun hukuki düzenlemelere duyulan ihtiyaç açıkça ortadadır. Kurultay’ın bu imkânları sağlayacak bilgi birikimi oluşturulmasındaki önemi, biz hukukçulara ayrı bir heyecan vermektedir.

 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, insanların ve devletlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi faaliyetlerini dijital bir ortamda gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle cihazların birbirine bağlanması ile ortaya çıkan ve açık bir ağ olan internet, artık başlangıcındaki askeri amaçlarının dışına çıkmıştır. İnternet bugün, küresel düzeyde her alanı kapsayan, sınır ötesi ticari, hukuki ve mali yönleri içinde barındıran bir disiplindir. Uydu yayınları, internet ortamında gerçekleştirilen her türlü aktivite, sosyal medyanın yaygın kullanımı, hukukun bütün alanlarını ilgilendiren sorunları da beraberinde getirmektedir.

 

Geçtiğimiz otuz yıl içerisinde büyük gelişmeler gösteren bilişim teknolojisi, sağladığı yararlar yanında, bir o kadar da beklenmedik sorunlar doğurduğundan, hukukun tüm dallarını ilgilendiren konularda yeni kavramların ve suçların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 

Söz konusu yeni kurumların sorumluluğu değerlendirildiğinde klasik ceza hukuku düzenlemeleri etkisiz kalmaktadır. İnternet ortamında işlenen suçların hızlı bir artış göstermesi, bu suçların ortaya çıkarılmasındaki güçlükler ve işlenmesindeki kolaylıklar yeni yasal düzenlemeler yapma gereğini ortaya koymaktadır. Konu ile ilgili uluslararası emsal düzenleme,“Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi”dir. İmzalanan bu sözleşme ile Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında bilişim suçlarına karşı ortak bir ceza politikası belirlenerek, üyelerin bilişim suçlarına karşı korunması amaçlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası alanda yeni ve önemi yadsınamaz olan bilişim hukuku ile ilgili detaylı bilgiler, Kurultayımıza katılan değerli hukukçular ve uzmanlar tarafından sizlerle paylaşılacaktır.

 

İzmir Barosu da Kurultay’a İnternet ve Bilişim Komisyonumuzun hazırlık aşamasındaki katkılarının yanısıra, aktif görev alan meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz ile destek vermektedir. Ayrıca bu yıl ilk kez programa alınan ve Baromuz stajyerlerinin sunumuyla gerçekleştirilecek olan “Bilişim Ceza Hukuku Kurgusal Olay Çalışması” nda, Hakim, Savcı, Avukat ve bilişim Uzmanlarının yapacağı değerlendirmelerin, uygulamada yaşanan sorunlara ışık tutacağını umuyorum.

 

Barolar olarak hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını mesleki anlamda da vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, tüzel kişilerin haklarını savunuyoruz. Tasdik makamı görevi gören noterlerin avukatların tekelinde olan dava ve işlere göz dikmesini kabul edemeyiz. Vatandaşın ve tüzel kişilerin yurt dışında haklarını savunan tek meslek örgütü olan avukatlara yeşil pasaport verilmeyerek noterlere bu hakkın verilmesi yönündeki iyimser bakışları kabul etmediğimizi ve noterlerin yurt dışına serbest gidiş amaçları ne olabilir bunların sorgulanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Oysa avukatlar ülkeye milyarlarca Euro'luk döviz girdisine vesile olabilir.

 

Biz hukukçuların en büyük arzusu hiç şüphesiz hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığının evrensel boyutlara ulaşması.  Bunun için de öncelikle HSYK’nın içinden Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarının çıkartılması HSYK’nın idari ve mali yönden özerk hale gelmesi gerekir. Bu olduğu takdirde ülkemiz ekonomik ve sosyo kültürel anlamda hızla gelişecek adalet ve hukuka güven, temel hak ve özgürlükler sağlanacaktır.

 

Bu sebeple 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’na verdikleri katkıdan dolayı katkı koyan herkese ve ayrıca Kurultayı düzenleyen Türkiye Bilişim Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim.

 

Sözlerime Kurultay’ımızın sloganı ile son vermek isterim: Hukuk için Bilişim, Bilişim için Hukuk.

 

Saygılarımla