HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

İzmir Barosu CMK Ücret Tarifesinin İptali İçin Dava Açtı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu, “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi”nin iptaline, bu işlem ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile Danıştay Başkanlığı’na dava açtı.

13:37 . 02 Şubat 2017

İzmir Barosu, 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi”nin iptaline, bu işlem ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile Danıştay Başkanlığı’na dava açtı.

 

Açılan davaya ilişkin görüşlerini açıklayan Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, 2017 yılı CMK ücret tarifesinin gerek avukatlık asgari ücret tarifesinin gerekse baroların tavsiye niteliğinde yayınladıkları en az ücret çizelgelerinin çok altında olduğunu ifade ederek, tarife hazırlanırken Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 13. maddesinin açık hükmüne rağmen, Türkiye Barolar Birliği’nin görüşünün dikkate alınmadığını belirtti. 2017 yılı tarifesindeki artış oranlarının yetersiz olduğunu söyleyen Av. Aydın Özcan, tarifede yer alan ücretlerin her geçen yıl ülkenin ekonomik koşulları karşısında eridiğini ve bu durumun sürdürülemez bir hal aldığını ifade etti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi tarifede belirlenen ücretlerin brüt olduğu ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra avukatın elde ettiği kazancın daha da azaldığı söyleyen Özcan, “ tarifede yer alan ücretler belirlenirken, avukatın görevlendirildiği soruşturma veya kovuşturma aşamalarının ortalama süreleri, bu süreler zarfında meslektaşlarımızın yükümlülükleri gereği ortalama kaç dilekçe sundukları, kaç duruşmaya girmeleri gerektiği, temyiz yükümlülükleri ve benzeri hususlar dikkate alınmamıştır. Tarifede belirlenen ücretler verilen emeğin karşılığı olmayıp, gerek Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine gerekse angarya yasağına aykırıdır” dedi.