HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Basın Açıklaması

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Olarak; Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin Temel Değerlerine Yönelmiş Her Türlü Saldırının Hesabını Kanun Önünde Soracağımızı Yüce Türk Milleti’nin Dikkatine Sunuyoruz

14:03 . 24 Ocak 2017

2014 yılı İzmir Barosu seçim sonuçları, Baromuza mensup meslektaşlarımız tarafından memnuniyetle izlenmiş; süreç içinde Yönetim Kurulumuzun Atatürk İlke ve Devrimleri’ne yönelik hassas tutumu takdir toplamıştır.

 

Eş zamanlı olarak; Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk aleyhine yazılı - görsel medyada olduğu kadar, toplum üzerindeki etkisini gün geçtikçe artırdığına tanık olduğumuz sosyal paylaşım sitelerinde de “ Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ” çerçevesinde değerlendirilebilecek eylemlerin arttığı izlenmiştir.  

 

Bu eylemlerin yanıtsız ve yaptırımsız kalması, kamu vicdanını yaralamış;açılan bir iki numune davanın da yeterince takip edilmemesi,neticede sanıklar lehine kurulan beraat kararları, eylem sahiplerini daha da pervasız davranışlara yönelmeleri için yüreklendirmiştir.

 

Tüm bu olumsuz gelişmeler, toplumun çok büyük bir kesimini ve özellikle Atatürk’ümüz konusunda hassas olan vatandaşlarımızı, hukukçularımızı üzüntüye boğmuştur.

 

O'nun eseri olan ve Türk Devrimi adı verilen bu tarihsel olay, Büyük İnsanın önderliğinde, ulusça başarılan bir kurtuluşlar dizisi olup Atatürk kişiliği, devrimleri ile bir bütün haline gelmiştir. 

 

Atatürk, Cumhuriyet Türkiyesi’nin bir simgesidir ve bunun içindi ki, Atatürk’e yöneltilen saldırılar dolaylı olarak Cumhuriyet Türkiye’sine ve onun temel ilkelerine yöneliktir.

 

Türk Devleti’nin kurucusunu yakışıksız kötülemelere karşı koruyan yasal düzenlemelerin, esasında himaye ettiği şey, Cumhuriyet Türkiyesi‘dir.

 

Bu noktadan hareketle; Baromuz bünyesinde, birçok değerli meslektaşımızın katkısı ve gayretleri ile Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu 06.01.2015 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

 

Komisyon adına yakışacak şekilde,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, Türk Devrimi’nin düşünsel temelleri, Atatürkçü düşünce ve onun dayandığı felsefe, ilke ve çağdaş değerler konusunda çalışmalar yapmayı hedef seçmiştir.

 

Komisyon, bu doğrultuda ilgi alanına giren olgu ve olaylarla ilgili faaliyet, takip, görüş ve öneri sunmuş, özellikle Atatürk İlkeleri’ne yönelmiş haksız ve hukuka aykırı saldırılara karşı sorumluluk bilinci içinde, etkin bir biçimde mücadele vermeyi amaç edinmiştir.

 

Atatürk’ü anlamak, Atatürkçü düşünceyi canlı tutmanın ilk basamağı;Atatürk’ü tamamlamak ise Atatürkçü eylemi gerçekleştirmenin ilk koşuludur. 

 

Düşünce ve eylem bütünlüğü içinde ele alınıp değerlendirilmedikçe, Atatürk’ün yüklendiği misyon, ulusal ve evrensel tarih sahnesindeki yeri belirlenemez. 

 

Bu tarihsel gerçekten hareketle, büyük Atatürk’ü doğru anlamak ve doğru anlatmak için; 

 

Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere teslim edilmek üzere çok sayıda Nutuk temin edilmiş, Yeni basım olan ve özellikle gençlerin dikkatini çekecek nitelikte olan Nutuk’ların süreç içinde mesleğimizin ve Baromuzun müstakbel üyeleri olan sevgili hukuk fakülteleri öğrencilerine,ve geleceğin öğretmenlerine ulaştırılması planlanmıştır.

 

İzmir'de faaliyet gösteren ve Atatürkçü çizgisinden ödün vermeyen sivil toplum örgütleri, derneklerle temasa geçilmiş, kısa zamanda yine bu Atatürkçü oluşumlarla birlikte bir çok etkinlik düzenlenmiştir. 

 

Milli gün ve bayramlarımız ile Atatürk’ümüzün aramızdan ayrılışının yıl dönümüne isabet eden günlerde tarihi konferanslar verilmek suretiyle şanlı geçmişimizin ve milli kahramanlarımız anımsanmasına katkı sağlanmıştır.

 

Atatürk’ümüze yönelen saldırıların yaptırımsız kalmaması için, bu eylemler izlenmiş ve suç duyurularında bulunulmuş,

 

BIRAK AK-SARAY'I, ATATÜRK O.Ç'YE BAK!" haberi ile ilgili olarak, 

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, ;

 

Osmanlı Ocakları İstanbul Gençlik Kolları Başkanı ,

 

Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü MUSTAFA KARAASLAN ,

 

TRT Türk kanalında “Kendi Gök Kubbemiz” adlı belgeseli yayımlayan kişi ,

 

"ZULÜM 1938'DE SON BULDU. MUSTAFA KAMAL YILLAR ÖNCE BUGÜN ÖLDÜ” haberi nedeniyle AKİT TV yetkilisi, 

 

Zulüm, bundan tam 77 yıl önce son buldu! paylaşımı nedeniyle Millet Gazetesi yayın yönetmeni H.Yahya ŞEKERCİ,

 

hakkında SUÇ DUYURULARINDA bulunulmuş, açılan davalar sıkı bir biçimde takip edilmiştir. 

 

Baro yönetim kurulumuz, 

 

Atatürk’ün hatırasına yönelik saldırıları önlemek, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak şeklinde tezahür eden amacın, Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk İlke ve Devrimlerini doğru anlamak, doğru anlatmak ve etkin korumak yolundaki bu çalışmalarının 

 

Kurulacak bir merkez çatısı altında daha verimli ve kapsamlı olabileceği gerçeğinden hareketle bu çalışma grubunun merkeze dönüşmesini uygun görmüştür. 

 

Böylelikle 2017 yılı başında İZMİR BAROSU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ kurulmuştur.

 

Unutulmamalıdır ki; Bu topraklarda dönemin hukukçuları ve vatansever aydınlarının önderliğinde kurulmuş, ulusal kurtuluş savaşını ve bağımsızlık mücadelesini örgütlemiş bir Kuvâ-yi Milliye de vardır.

 

Yaklaşık bir asır sonra o dedenin torunları olan bizler,çatısı altında topladığımız İzmir Barosu'nda 'ebedi başkomutan' Mustafa Kemal Atatürk'ü izliyoruz. 

 

Yorulsak dahi O'nu takip edeceğiz.

 

Büyük Türk Milleti  !

 

Ulus devlet ülküsünün ve üniter yapının tartışıldığı, 

Milli gün ve kahramanlarımızın unutturulmaya çalışıldığı, 

Modern Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin yok sayıldığı,

Anayasamızda yer alan; demokratik laik sosyal hukuk devletinin taşıyıcı unsurları olan 

Atatürk ilke ve devrimlerine içeriden ve dışarıdan acımasızca saldırıldığı  günümüz Türkiye’sinde, 

Batılısı, doğulusu, kuzeylisi, güneylisi; 

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkı yani büyük Türk Milleti !

 

Milli egemenlik esası üzerine inşaa ettiğin Cumhuriyet Türkiyesinin, siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan dayanak noktaları, felsefesi ve ruhu vardır.  

 

Ve yine bugün dahi bu yüksek ruhu kabullenemeyen sömürgeci güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin sinsi faaliyetleri de vardır.

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bağrından çıktığı Türk Milleti’nden kopartılmaya, Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim müfredatından çıkartılmaya, unutturulmaya çalışılmaktadır.

 

Bu kişiler iyi bilmelidirler ki, Türk Milletinin geleceği medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğmuştur.

 

Türk Milleti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve cumhuriyet kazanımları ışığında, bugün olduğu gibi gelecekte de mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesinde, onlara teşkil edecektir.

 

Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir.

Türk milleti çalışkandır.

Türk milleti zekidir. 

Çünkü, Türk milleti, milli birlik ve beraberlikte güçlükleri yenmesini bilir. 

Ve çünkü, Türk milletinin elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir.

 

Ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı ve şanlı bir zaferle sonlandığı şehrimiz, 

Güzel İzmir’imizin yurtseverleri,  bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde;

Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve  

Atatürk İlke ve Devrimlerini etkin korumak için gereğini eksiksiz yerine getirecektir.

 

Biz İzmir Barosu olarak;

Hem mesleki hem de toplumsal sorumluluğumuz gereği;

Atatürk’ümüze ve cumhuriyetimizin temel değerlerine yönelmiş her türlü saldırının hesabını kanun önünde soracağımızı,

Bu saldırılara karşı sorumluluk bilinci içinde, 

Etkin bir biçimde mücadele vereceğimizi,

Hukuksal ve kurumsal gerekleri eksiksiz yerine getireceğimizi,

eylem sahiplerinin ve yüce Türk Milleti’nin dikkatine sunuyoruz.

 

Bu vesile ile büyük gayret ve özverileri ile ulusumuza bağımsızlığımızı kazandıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ü,  silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

 

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış; 

Mustafa Kemal'i her açıdan doğru anlamış, benimsemiş ve uygulamış; 

içte ve dışta barışı yaşayan, uygar bir toplum olma umudumuzu hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz.  

 

Saygılarımızla

 

 

                                                               İzmir Barosu Başkanı

Av. Aydın ÖZCAN