HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Baro Aidat Borçları Yapılandırma Kapsamında Ödenmektedir

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16:43 . 23 Ağustos 2016

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 11 inci maddesinin 9 uncu fıkrası avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılmasını düzenlemektedir.

 

Düzenleme ile bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar kesenek borçları olan meslektaşlarımızın İzmir Barosu’na, , staj kredisi borcu olan meslektaşlarımızın ise Türkiye Barolar Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru yapan meslektaşlarımızın Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 19.08.2016 tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın Kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 19.08.2016 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30.11 2016 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.