HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Medeni Hukuk Günleri 2 Aile Hukuku Sempozyumu Tamamlandı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Medeni Hukuk Günleri 2-Aile Hukuku Sempozyumu tamamlandı. Haberin devamında sempozyum kaydını izleyebilirsiniz.

15:55 . 03 Mayıs 2018

İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet meslek Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin birlikteliği ile 27-28 Nisan 2018 günlerinde düzenlenen Medeni Hukuk Günleri 2-Aile Hukuku Sempozyumu tamamlandı.

 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkan Vekili Av. Mustafa Çetin, Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Barosu’nun işbirliği ile önemli çalışmalar yapıldığını söyleyerek gelecekte de benzer çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Av. Mustafa Çetin Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte daha önce de Medeni Hukuk Günleri 1 – Miras Hukuku Sempozyumunu düzenlediklerini söyleyerek, sempozyum konusu olan Aile Hukuku’nun çok önemli olduğunu ve katılan avukatların önemli ölçüde faydalanacaklarını söyledi. Av. Mustafa Çetin, sosyal bir devletin işlerliğinin ancak yargının bağımsızlığı ve yargının işlerliği ile doğru orantılı olduğunu ifade ederek “bunun için de hukukçuların nitelikli,  kaliteli, ve vicdanlı olmaları gerekmektedir. İzmir Barosu olarak da hukukçulara katkı sağlamak için üzerimize düşen çalışmaları çok sık yapıyoruz” dedi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin Çatal ise aile hukukunun sadece mevzuatlar çerçevesinde evlenme, boşanma, tazminat ya da velayet gibi belirli kavramların üzerinden değil daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “esas mesele aile hukukunda ihtiyaç duyulan sosyal dokuyu anlamaktan geçiyor” dedi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Alp yapmış olduğu açılış konuşmasında İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin birlikte yaptıkları etkinliklerin her zaman çok güzel, çok anlamlı olduğunu ifade ederek bundan sonra da bu etkinliklere devam edileceğini dile getirdi.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Şimşek ailenin tarih boyunca son derece önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak Anayasamızın 41. maddesinde aile kurumunun düzenlendiğini, ailenin Türk toplumun temeli olduğunun belirtildiğini ifade etti.

 

DEHAMER Müdürü Prof.Dr. Demet Özdamar ise sempozyum açılış konuşmasında toplumun en önemli yapı taşı ve çekirdeği olan aile kurumunun sağlam olmasının toplumların bu kuruma verdiği önem ile de doğru orantılı olarak geliştiğini söyleyerek “gittikçe zorlaşan hayat şartları karşısında aile kurumunun hukuki açıdan, uygulama ve teorik olarak her yönüyle ele alınmasının bu kuruma büyük katkılar sağlayacağız aşikardır” dedi.

 

Başkanlığını Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’in yaptığı sempozyumun ilk oturumunda Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Bilge ÖZTAN “Boşanmada Birlikte Velayet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Canan YILMAZ “İsviçre Medeni Kanunu’nda 01.01.2017 Tarihli Revizyonla Aile Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Temel Değişiklikler” ile İzmir Barosu Üyesi Av. A. Erinç SOYER “Velayet” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

Sempozyumun ikinci oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Şeref ERTAŞ yaptı. İkinci oturumda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk ACAR “Boşanmada Af ve Hukuki Sonuçları”, Emekli Yargıtay Üyesi İrfan OKUR “Medeni Usul Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Karşısında Boşanma Yargılaması Hukuku ve Ortaya Çıkan Sorunlar” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Y.O.’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ayşe FIRAT ŞİMŞEK “Boşanmada Manevi Tazminat ve Zina Durumunda Üçüncü Kişiye Karşı Tazminat” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

İlk gün gerçekleştirilen üçüncü oturumun başkanlığını Av. Mustafa Çetin gerçekleştirdi. Üçüncü oturumda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Tufan ÖĞÜZ “Türk Medeni Kanunu’nun Soybağına İlişkin Hükümlerinin İsviçre Medeni Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Fulya ERLÜLE “Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı”, Emekli Yargıtay Üyesi Mahmut KAMACI “Yargıtay Uygulamaları Çerçevesinde Güncel Evlat Edinme Hukuku” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Özge ERBEK ODABAŞI “Çocuğun Soyadı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

İlk gün gerçekleştirilen dördüncü ve son oturumun başkanlığını Av. İlke Erol yaptı. Oturumda Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Şükran ŞIPKA “Türkiye’de Aile Arabuluculuğu Çalışmaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Pınar ÇİFTÇİ TÜRKEL “Eşlerden Birinin Ölümünün Boşanma Yargılaması Üzerindeki Sonuçları” ve İzmir Barosu Üyesi  Av. Aytül ARIKAN “İstanbul Sözleşmesi Perspektifinden Şiddet Gören Kadının Aile Hukukundan Doğan Hakları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 

Sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilen ilk oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Bilge ÖZTAN yaparken “Nişanlanmanın Sona Ermesinde Başlık Parasının İadesi ve Nişanlı Lehine Yapılan Ölüme Bağlı Tasarrufların Hukuki Akıbeti” başlıklı sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi M. Beşir ACABEY, “Aile Mahkemeleri Uygulaması Bağlamında Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Birliğin Korunması Amacıyla Alınabilecek Önlemler” başlıklı sunumu İzmir Aile Mahkemesi Hâkimi Ali SOYER, “Uygulamada Ziynet Eşyalarının İadesi” başlıklı sunumu ise İzmir Barosu Üyesi Av. Gülay YILMAZKOÇLAR yaptı.

 

İkinci gün gerçekleştirilen ikinci oturumda başkanlığı Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU yaptı. “Türk Medeni Kanunundaki Aile Konutuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi” başlıklı sunum Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İlknur SERDAR tarafından, “İstenmeyen Çocuktan Doğan Tazminat” başlıklı sunum Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Serdar NART tarafından ve “Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması” başlıklı sunum ise Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Senar ÇAĞIRGAN TUNCER tarafından gerçekleştirildi.

 

İkinci gün gerçekleştirilen üçüncü oturuma Prof. Dr. Fırat ÖZTAN başkanlık yaptı. “Boşanmada Maddi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası” başlıklı sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Özge ÖNCÜ gerçekleştirirken, “Milletlerarası Aile Hukukunda Nafaka Taleplerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sorunlar” başlıklı sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ali Gümrah TOKER, “Yardım Nafakası”nı Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Tuba BİRİNCİ UZUN ve “İştirak Nafakası”nı ise Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‘nden Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe TUZCUOĞLU sundular.

 

Sempozyumun son oturumuna Prof. Dr. Murat AYDOĞDU başkanlık yaptı. Son oturumda “Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Barınma Yöntemleri” başlıklı sunum Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Serkan AYAN tarafından “Kişinin Korunması Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması” başlıklı sunumu Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Emre CUMALIOĞLU ve “Yetişkinlerin Korunması Açısından İsviçre Hukukunda Getirilen Önemli Yenilikler” başlıklı sunumu ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ali Haydar YAĞCIOĞLU tarafından gerçekleştirildi.

 

Sempozyum kaydını aşağıda izleyebilirsiniz.