HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

E-Defter Kullanımı Hakkında Önemli Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

12.12.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 486 ve 487 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, mali yükümlülükler açısından üyemiz avukatları da ilgilendiren bazı konularda düzenlemeler getirmektedir.

15:27 . 15 Aralık 2017

12.12.2017 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 486 ve 487 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, mali yükümlülükler açısından üyemiz avukatları da ilgilendiren bazı konularda düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemelerden 486 Sıra no.lu V.U.K tebliği uyarınca meslektaşlarımız, 2018 yılında kullanmak üzere 31.01.2018 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine e-defter kullanım başvurusunda bulunmakla yükümlüdürler. 487 sıra no.lu V.U.K. tebliği uyarınca ise isteyen meslektaşlarımız 01.01.2018 tarihinden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu kullanımına geçebileceklerdir. Söz konusu düzenlemelere ilişkin detaylı bilgi için ilgili tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/486_serno_vukgenteb_basbakanlik.pdf

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/Sirano487VUKTeb.pdf