HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

İzmir Barosu Anıtkabir’i Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Yapılan Değişikliğe İtiraz Etti.

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Anıtkabir’i Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Yapılan Değişikliğe İtiraz Etti.

00:50 . 28 Temmuz 2017

İzmir Barosu, Anıtkabir’i Koruma Amaçlı İmar Planı'nda yapılan değişikliğe itiraz etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Anıtkabir’i Koruma Amaçlı İmar Planı'nda yaptığı değişikliği, 7 Temmuz 2017 tarihinde askıya çıkarmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe ile yapılan itirazda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince alınan, Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliği kararından vazgeçilmesi talep edildi.

 

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Başkentimiz Ankara’nın en sembolik ve manevi değere haiz alanlarından olan Anıtkabir’e ilişkin gerçekleştirilen imar planı değişikliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyunu bilgilendirme yönteminin yetersiz olduğunu ifade ederek, bunun da plana ilişkin çeşitli tartışmalara yol açtığını söyledi. İmar plan değişikliği askıya çıkarırken etkileşim geçiş sahasının tamamının plan paftasında gösterilmediğini dile getiren Av. Aydın Özcan, “Başkentimiz Ankara’nın ve tüm Türkiye’nin en önemli anıtsal yapısı olan Anıtkabir alanı üzerinde gerçekleştirilen her türlü faaliyet tüm yurttaşlarımızı ilgilendirmektedir. İzmir Barosu, Anayasa’nın 56. maddesi ve Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95.maddeleri uyarınca da ülkemizin anıtsal değerleri ve çevresinin korunması ve çevre hukuku standartlarına uygun bir şekilde yönetiminin sağlanması için görevli ve ödevlidir” dedi. Anıtkabir alanı için mimari ve kentsel tasarım tanımlı bir projelendirme hiyerarşisinin bir tehdit unsuru olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Av. Aydın Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ivedilikle bu kavramsal yaklaşımı terk etmesi gerektiğini ifade etti. Plan kararlarında yer almayan ancak Müdahale Paftası ile üretilen kararın plan yapma tekniğine aykırı olduğunu söyleyen Özcan, “dilekçemizde Anıtkabir Tarihi Sit Alanında Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi tanımı kaldırılarak Peyzaj Restitüsyon ve Restorasyon Projesi yaptırılacaktır kararı alınması Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen ‘öneri yeni yapılacak yapılar şematik olarak gösterilmiştir’ ifadesinin kaldırılarak yeni bir yapı önerisinin hiçbir şart ve koşulda kabul edilmemesini talep etmekteyiz” dedi.