HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Basına ve Kamuoyuna

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

HSK’nın yayınladığı 03.07.2017 tarihli ilk kararnamesi, taşıdığı öz itibariyle, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü kriterleri açısından olumsuz sonuçların işareti niteliğindedir.

18:27 . 06 Temmuz 2017

ADALET, SİYASETLE DEĞİL,

HUKUKUN ÜSTÜN KILINMASIYLA SAĞLANABİLİR

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’nın yayınladığı 3 Temmuz 2017 tarihli ilk kararnamesi,  taşıdığı öz itibariyle, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü kriterleri açısından olumsuz sonuçların işareti niteliğindedir.

 

 

Bu kararname ile yargıç ve savcıların “yer yönünden güvencesi” açıkça çiğnenmiştir. Kendi rızaları dışında ataması yapılmaması gereken yargıç/savcıların, öyle bir rıza aranmaksızın atamaları yapılmıştır.

 

 

Hâkimlerin bağımsızlığı, “hâkimlerin gerek yürütme, gerekse yasama organlarına bağlı olmadıkları, onlardan müstakil oldukları, bu iki organın hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği ve tavsiyelerde bulunamayacağı anlamına gelir”. Hâkimlik teminatı ise “hâkimlerin bağımsızlığını korumaya hizmet eden müesseselerden sadece biri ve fakat en önemlisidir”. Anayasamız da “hâkimlerin bağımsızlığı” ile “hâkimlik teminatı” arasındaki bu ayrımı benimsemiş ona göre düzenleme yapmıştır. Anayasamızın 138’inci maddesinde hâkimlerin bağımsızlığı, 139’uncu maddesinde ise hâkimlik teminatı düzenlenmiştir.

 

 

Hâkimlik teminatı, hâkimlerin bağımsızlığını tam olarak gerçekleştirebilmek için, hâkimlerin her türlü maddî ve manevî baskıdan uzak olarak, huzur ve sükûn içinde görev yapabilmeleri için tanınan teminatlardır. Bu teminatlara her türlü müdahale hukukun üstünlüğüne de müdahale anlamına gelir.

 

 

Bu anlamda HSK’nın yayınladığı 3 Temmuz 2017 tarihli kararnamesi, yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatını gözetmemiştir. Adalet, siyasetle değil, hukukun üstün kılınmasıyla sağlanabilir. Hukukun kendisi, siyasi parti siyasetine üstün tutulması bir zorunluluktur. Bunun olmaması, ülkenin temeli olan adaleti çökertecektir.

 

 

İzmir Barosu’nun her zaman ve her yerde bağımsız yargıyı ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğinin bilinmesini isteriz.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI