DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2019-71

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Uyarınca Hakem Adaylarının Bildirilmesi Hk.

20:13 . 18 Aralık 2019


Türkiye Barolar Birliği, Baromuza gönderdiği 2019/71 sayıı duyuru ile,

 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12.07.2019 günlü 2019-875 sayılı toplantısında aldığı karar gereği;  TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10. maddesi uyarınca, Barolara kayıtlı üyeler arasından, Yönerge'nin 15. maddesinde yer aldığı şekli ile en az on yıl fiilen serbest avukat olarak çalışmış ve halen Baroya kayıtlı kişilerden, son beş yıl içerisinde hakkında uyarma cezası hariç disiplin cezası verilmemiş olup ekte belirtilen Yönerge hükümlerine uygun özellikleri haiz olan avukatlar arasından seçilecek en fazla dört kişinin, hakem adayı olarak tespit edilerek on beş (15) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne bildirilmesi,

 

Hakem adaylarının kimlik, iletişim bilgileri (cep telefonu ve mail adresleri dâhil) ile Yönerge şartlarını taşıdığını gösteren tüm bilgi ve belgelerinin bildirim ekinde gönderilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

 

Yazı Eki:

TBB Tahkim Merkezi Yönergesi'nin 10.Maddesi Metni

 

Şartnameye uygun olan başvuru sayısının talep edilen 4 kişiyi aşması halinde taleplilerin arasından bildirilecek isimlerin 24/12/2019 tarihinde İzmir Barosu Merkez binasında başvurucuların da hazır bulunabilecekleri şekilde kura yoluyla belirlenecektir. Yönergenin 15. maddesinde belirlenen şartları taşımayan adayların kuraya dahil edilmeyektir.

 

Meslektaşlarımıza saygılarımızla duyurulur.